Om oss

Kliniken med aktiv rehabilitering

Välkommen till vår klinik mitt i city med stora fräscha behandlings och träningsutrymmen!

På kliniken är vi 6 sjukgymnaster med ett gemensamt synsätt på rehabilitering, men med olika bakgrund och specialiteter. Vi söker efter orsaken till dina besvär och behandlar inte  inte enbart symtomen.

Den övergripande helhetssynen genomsyrar vår diagnostik. Hos oss får du, efter en grundlig undersökning, en funktionsdiagnos. Med hjälp av funktionsdiagnosen lägger vi gemensamt upp en rehabiliteringsplan, som passar just ditt behov.

Patientansvar och egenträning är viktiga grundstenar. Att återställa funktion och undvika kroniska besvär och recidiv är  vårt mål.

Vi rehabiliterar enligt de senaste forskningsrönen och deltar kontinuerligt i nationella och internationell kongresser, utbildningar och forskningsprojekt. Allt för att ge våra patienter bästa möjliga kvalitet i rehabiliteringen. Vi samarbetar med läkare inom olika specialiteter, särskilt inom ortopedi och idrottsskador.

Vi genomför regelbundet enkätundersökningar, för att säkerställa att vi tillhandahåller en hög servicenivå, patientnöjdhet och lyckade rehabiliteringsresultat.

Gruppbild

Vår kompetens

Vår verksamhet bedrivs av legitimerade sjukgymnaster / fysioterapeuter med hög medicinsk kompetens och många års erfarenhet. Vi har vidareutbildning inom bland annat;

 • OMT –ortopedisk manuell terapi
 • Mastersutbildning
 • OMI- Internationell ortopedisk medicin  Basic
 • Akupunktur/IMS
 • Idrottsmedicin
 • Mulligan
 • McKenzie
 • Kinetic control
 • Kvinnohälsa
 • Torticollis & Skallassymetri hos spädbarn.
 • Medicinsk Massage