Dataskyddspolicy

Fysiokliniken City värnar om din personliga integritet.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur Fysiokliniken City samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@fysioklinikencity.se.

Genom att använda Fysiokliniken Citys tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Fysiokliniken City använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du fyller i vårt patientformulär, kontaktar oss, använder vår butik eller någon annan av Fysiokliniken Citys tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Betalningsinformation – kredit- och betalkortsdata (kortnummer, giltighetsdatum och CVV-kod), fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Information vi samlar in om dig.

När du använder våra tjänster kan vi samla in följande information:

Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information om hur du interagerar med Fysiokliniken City – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som läskvittenser när vi kontaktar dig.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att anordna bokning & behandling, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)

Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För kundanalys, administrera Fysiokliniken City’s tjänster och för Fysiokliniken City’s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

J

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

J

För att förhindra missbruk av Fysiokliniken City’s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

J

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra vår hemsida med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya tjänster och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

N

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Fysiokliniken City’s tjänster. Fysiokliniken City behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Kommunicera med dig. Fysiokliniken City kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Fysiokliniken City’s reception) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till dataskydd@fysioklinikencity.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom:

Klinikens arrendatorer. Fysiokliniken City kan komma att dela dina personuppgifter till arrendatorer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Myndigheter. Fysiokliniken City kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar din data inom EU/EES. Då Fysiokliniken City är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer Fysiokliniken City att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Utöver detta så är vi enligt journallagen skyldiga att spara journalhandlingar minst tio år efter det att den sista anteckningen fördes in.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Fysiokliniken City som vårdgivare, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, Region Skåne, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Fysiokliniken City eller våra partners webservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookiesär en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
  • Varaktiga cookiesär cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
  • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.
  • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjepartssida.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer användarvänliga för dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Nödvändiga cookiesär helt nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster.
  • Analyscookiestillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.
  • Funktionscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
  • Säkerhetscookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, genom att de hjälper oss att upptäcka bedrägerier och skyddar din data.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Fysiokliniken City i Helsingborg AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556930-4131 och har sitt säte på Södra Storgatan 23, Helsingborg, Sverige, 252 23.

Fysiokliniken City har ett dataskyddsombud. Eftersom vi tar dataskydd på allvar, tar vi mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter via dataskydd@fysioklinikencity.se.

Fysiokliniken City i Helsingborg AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Fysiokliniken City i Helsingborg AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök vår hemsida www.fysioklinikencity.se för information kring företaget.