Timmy Lönnberg

Tel: 042-450 85 56, e-Mail: timmy@fysioklinikencity.se

Mitt intresse för sjukgymnastik startade via idrotten där jag kom i kontakt med sjukgymnaster på grund av besvär med bland annat axlar och knän.

Jag tog examen för 10 år sedan och har de senaste 7 åren arbetat inom primärvården där jag utvecklats till en mångsidig sjukgymnast med ett intresse för hela kroppen.

Med utbildning inom McKenziemetoden och Mulligan Concept har mitt intresse och mina kunskaper inom mekanisk undersökning och behandling fördjupats samtidigt som jag behållit min grund inom träningsrehabilitering.

Välkommen till mig på Fysiokliniken City!

Copyright © 2013- Fysiokliniken City AB, Fysiokliniken City AB's logga är varumärken eller registrerade varumärken av Fysiokliniken City AB i Sverige.