Petra Jonsson

Tel: 042-450 85 54, e-Mail: petra@fysioklinikencity.se

2003 tog jag Sjukgymnastexamen vid Lunds universitet. Har sedan dess arbetat inom akut medicin, rehabilitering, neurologi och idrottsmedicin inom sluten och öppen vård samt i privat regi.

Vidareutbildat mig inom ortopedisk manuell terapi (OMT), neurologi, idrottsmedicin, Intramuskulär smärtstimulering (IMS).

Välkommen till mig på Fysiokliniken City!

Copyright © 2013- Fysiokliniken City AB, Fysiokliniken City AB's logga är varumärken eller registrerade varumärken av Fysiokliniken City AB i Sverige.