Jonna Jacobsson

Tel: 042-450 85 53, e-Mail: jonna@fysioklinikencity.se

Efter avslutad utbildning i Lund -91 har jag arbetat på flera vårdcentraler med polikliniska behandlingar och sedan -01 varit verksam på Idrottskliniken i Helsingborg .

Hösten-13 blir spännande då jag tillsammans med resten av gänget på den här sidan går samman och bildar Fysiokliniken City

Jag tycker det är mycket viktigt med vidareutbildning och försöker delta i minst ett par kurser per år för att hålla mig uppdaterad med senaste inom rehabilitering . Mina 22 år som sjukgymnast har bara gjort mig ännu mer nyfiken och intresserad av det allt som professionen innebär. Min grund har jag inom OMT-ortopedisk manuell terapi och akupunktur. Idrottsmedicinsk rehabilitering och rehabilitering efter ortopediska skador eller ortopedisk kirurgi är mina huvudspecialiteter.

Patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom den vård vi bedriver, är något jag jobbar mycket med och upplever är en viktig del i vårt ansvar.

Välkommen till mig på Fysiokliniken City!

Copyright © 2013- Fysiokliniken City AB, Fysiokliniken City AB's logga är varumärken eller registrerade varumärken av Fysiokliniken City AB i Sverige.