Johan Holmstrand

Tel: 042-450 85 55, e-Mail: johan@fysioklinikencity.se

Redan när jag sökte till Sjukgymnastprogrammet visste jag att jag ville syssla med idrottsmedicin och manuell terapi – precis det jag gör idag!

Manuell terapi innebär att man gör justeringar i leder eller mjukdelar, justeringar som syftar till att återställa normal rörlighet och biomekanik och därigenom också minska smärta.

Jag är road av det mesta inom ortopedmedicin men finner nervsystemets involvering i ortopediska besvär lite extra intressant. Gärna jobbar jag också med akuta rygg- och nackproblem.

Välkommen till mig på Fysiokliniken City!

Copyright © 2013- Fysiokliniken City AB, Fysiokliniken City AB's logga är varumärken eller registrerade varumärken av Fysiokliniken City AB i Sverige.