Catarina Axelsson

Tel: 042-450 85 52, e-Mail: catarina@fysioklinikencity.se

Efter 3 år som sjukgymnastbiträde på Arvika sjukhus och en stor knäskada som stoppade min Basket karriär, föll valet på utbildning till sjukgymnast naturligt. Examen januari -94 från Göteborgs Universitet.

Den stora bredd som yrket erbjuder har gjort att jag fått möjlighet att arbeta med många olika slags patient grupper. Inom primärvård som distrikts gymnast och med sjukhems patienter. På Rehabcenter med ryggmärgsskadade på sjukhus med intensivvårds och ortoped kirurgiska patienter.

De senaste 16 åren har jag arbetat som privat praktiserande sjukgymnast på Idrottskliniken i Helsingborg. Där har ett stort engagemang i varje patient och fördjupning inom olika områden samt vidareutbildning varit en drivkraft i gruppen. En mycket utvecklande och stimulerande miljö.

Mitt intresse för Idrottsmedicin föll sig naturligt och jag har vidareutbildat mig kontinuerligt inom detta. Svensk Idrottsmedicin förening gör ett fantastiskt bra jobb nationellt och står sig mycket bra internationellt . Jag finner mycket stimulans i att delta i dessa nationella och internationella kongresser och kurser. Jag har även vidareutbildning inom Ortopedisk Manuell terapi och akupunktur samt sista åren inom Rörelse analys med Kinetic Control kurser och JEMS (Joanne Elphinstone Movement systems).

Jag finner varje patient unik och brinner för att hitta koden i rörelse analysen för att normalisera patientens funktion.

Välkommen till mig på Fysiokliniken City!

Copyright © 2013- Fysiokliniken City AB, Fysiokliniken City AB's logga är varumärken eller registrerade varumärken av Fysiokliniken City AB i Sverige.